058 2562353

Fierkracht

Sinds het schooljaar 2020-2021 werken de vier openbare basisscholen in de Trynwâlden nauw samen onder de naam Fierkracht.

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Een nieuwe opstap naar de toekomst!

Bent u op zoek naar een fijne school voor uw zoon of dochter? Kom dan eens langs om sfeer te proeven, te ervaren hoe wij met elkaar omgaan en hoe wij inhoud geven aan onze uitgangspunten. Loop gerust eens binnen of maak een afspraak voor een kop koffie en een rondleiding.

Home

obs de opstap in beeld......

In het Gemeentelijk Onderwijsbeleidsplan uit 1981 wordt benadrukt dat een eigen school van vitaal belang is voor de leefbaarheid van een klein dorp. In 1983 gaat dan ook een wens in vervulling. Oentsjerk heeft na ruim 40 jaar weer een eigen zelfstandige openbare lagere school! Het gebouw waarin de kleuters van de "Master Haakmaskoalle" waren ondergebracht wordt in 1986 verkocht. Precies 40 jaar na de oprichting van de Kleuterschoolvereniging. Het geld wat nog in de kas zat van de Kleuterschoolvereniging werd verdeeld tussen de basisscholen in Gytsjerk en Oentsjerk in de verhouding van 2 staat tot 1. Het geld werd ter beschikking gesteld aan de ouderraden van beide scholen onder de restrictie dat het besteed zou worden aan de leerlingen in de leeftijd van 4 tot 6 jaar. Gekleed als de rattenvanger van Hamelen gaat meester Pieter Jan van Essen op vrijdag 30 september 1983 al fluitend door Oentsjerk om alle "ratten" van zijn school op te halen en een groot feest te vieren met allen die het openbaar onderwijs een warm hart toedragen. Het thema van het feest was: "Ratjetoe". Hiermee wordt het openbaar zijn van de school benadrukt. Immers, omdat de school voor iedereen openstaat, zit er een "ratjetoe" aan leerlingen op school. Een kleine 3 jaar later was het opnieuw feest, omdat de nieuwe stenen huisvesting van "De Opstap" in gebruik kon worden genomen. Een nieuwe droom was in vervulling gegaan. De opening van dit nieuwe stenen gebouw was op 11 juni 1986. Het noodweer wierp een kleine smet op het openingsfeest buiten, maar binnen werd het feest vervolgens in alle hevigheid voortgezet. De laatste uitbreiding van de school is op 18 oktober 2005 voltooid. Een geweldige aanwinst voor het openbaar onderwijs in het algemeen en dat van Oentsjerk in het bijzonder.

Home

Documenten

Hier vindt u de schoolgids, informatiegids en andere documenten.

Lees verder
Home

Speerpunten

Als school zijn wij volop in ontwikkeling. Lees hier waar wij allemaal mee bezig zijn!

Lees verder
Home

Leerlingenraad

Op onze school denken leerlingen mee over de ontwikkelingen en beleid!

Lees verder

Meer informatie over onze school?