Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

GGD


Wat kunt u van GGD Fryslân verwachten?

- Op verzoek van het consultatiebureau:
Op verzoek van de arts van het consultatiebureau kan uw kind in groep 1 worden uitgenodigd voor een onderzoek.
 
- Onderzoek in groep 2:
Dit is een uitgebreid lichamelijk onderzoek en een gesprek over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind.
 
- Onderzoek groep 7:
Dit is een onderzoek van lengte, gewicht en gezichtsvermogen. Voor het onderzoek vult u een vragenlijst in over opvoeding, gedrag en de gezondheid van uw kind. Na het onderzoek worden u en uw kind zonodig uitgenodigd voor een gesprek of voor een aanvullend onderzoek.
 
- Telefonisch spreekuur
Als u vragen heeft over de opvoeding of de gezondheid van uw kind, kunt u dit tijdens het telefonisch spreekuur bespreken met de arts of met de verpleegkundige. De tijd van het spreekuur hangt op de prikborden op school.
 
- Onderzoek op verzoek van ouders
U kunt voor uw kind een extra onderzoek of gesprek aanvragen. Dit kunt u doen tijdens het telefonisch spreekuur.
 
- Onderzoek op verzoek van school
Ook de school kan een onderzoek voorstellen en/of aanvragen.
 
- Hygiëne en veiligheid
Voor vragen op het terrein van hygiëne, veiligheid, infectieziekten, astma enz. kunt u terecht bij de GGD.

 

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Contactgegevens GGD

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58

Telefoon (058) 2334334,

e-mail: ggd@ggdfryslan.nl

website: www.ggdfryslan.nl

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Contactgegevens GGD

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58

Telefoon (058) 2334334,

e-mail: ggd@ggdfryslan.nl

website: www.ggdfryslan.nl

 

Contactgegevens GGD

GGD Fryslân
Postbus 612
8901 BK Leeuwarden

Bezoekadres: Harlingertrekweg 58

Telefoon (058) 2334334,

e-mail: ggd@ggdfryslan.nl

website: www.ggdfryslan.nl