Leerlingenraad

De leerlingenraad op De Opstap bestaat uit vier leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van alle kinderen in de school.
In het schooljaar 2019-2020 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:

Groep 5:  Wordt aan begin van schooljaar 2019-2020 ingevuld
Groep 6:  Meike Woudstra
Groep 7:  Elsa Noordenbos
Groep 8:  Julia Wiersma

De leerlingenraad vergadert een aantal malen per schooljaar met de directeur van de school. Zaken die de kinderen belangrijk vinden voor de school worden dan met de directeur besproken. Mogelijk worden deze zaken later in het team van de school besproken.