Leerlingenraad

De leerlingenraad op De Opstap bestaat uit vier leerlingen uit de groepen 5 t/m 8. De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van alle kinderen in de school.
In het schooljaar 2018-2019 zitten de volgende kinderen in de leerlingenraad:

Groep 5:  Meike Woudstra
Groep 6:  Elsa Noordenbos
Groep 7:  Julia Wiersma
Groep 8:  Nastascha Oosterwijk

De leerlingenraad vergadert een aantal malen per schooljaar met de directeur van de school. Zaken die de kinderen belangrijk vinden voor de school worden dan met de directeur besproken. Mogelijk worden deze zaken later in het team van de school besproken.