058 2562353
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Groep 3/4

Juf Gesiena en juf Inge zijn de leerkrachten die de kinderen in groep 3-4 begeleiden. In de groep creëren zij een fijne sfeer en is er aandacht voor elk kind. Groepsvorming en sociale vorming staan hoog in het vaandel omdat kinderen vanuit een veilige omgeving pas tot optimaal leren kunnen komen.

Onze groepen

Groep 7/8

Janny van Wijk en Rianne Sienema zijn de leerkrachten van groep 7 en 8. Samen met de kinderen gaan ze via moderne methoden en duidelijke afspraken op weg naar het Voortgezet Onderwijs. En daar komt het nodige bij kijken. Door hun ervaringen weten ze wat er nodig is om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken. Hierbij kijken ze niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van de kinderen; ze besteden ook veel aandacht aan de sociaal emotionele en de mentale aspecten. Door hun empathie voelen de kinderen zich veilig om hetgeen hen bezighoudt met de leerkrachten te delen.