058 2562353
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Groep 3/4

Juf Gesiena is een gedreven leerkracht die de kinderen in groep 3-4 begeleidt. In de groep is een erg fijne sfeer en is er aandacht voor elk kind. Juf Gesiena heeft een lange ervaring in het onderwijs en weet vanuit haar kennis en ervaring wat de kinderen nodig hebben. Groepsvorming en sociale vorming staan hoog in het vaandel omdat kinderen vanuit een veilige omgeving pas tot optimaal leren kunnen komen.

Onze groepen
100%
min
110%

Groep 7/8

In groep 7-8 geven juf Greetje (maandag en dinsdag) en juf Meike (woensdag, donderdag en vrijdag) met groot enthousiasme les aan de oudste kinderen op school. Samen met de kinderen zijn ze via moderne methoden en duidelijke afspraken op weg naar het Voortgezet Onderwijs. En daar komt het nodige bij kijken. Beide leerkrachten weten precies wat er nodig is om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken. Hierbij kijken ze niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van de kinderen; ze besteden ook veel aandacht aan de sociaal emotionele en de mentale aspecten. Door hun empathie voelen de kinderen zich veilig om hetgeen hen bezighoudt met de leerkrachten te delen.