058 2562353
Onze groepen

Onze groepen

Onze groepen

Groep 3/4

Juf Gesiena is een gedreven leerkracht die de kinderen in groep 3-4 begeleidt. In de groep is een erg fijne sfeer en is er aandacht voor elk kind. Juf Gesiena heeft een lange ervaring in het onderwijs en weet vanuit haar kennis en ervaring wat de kinderen nodig hebben. Groepsvorming en sociale vorming staan hoog in het vaandel omdat kinderen vanuit een veilige omgeving pas tot optimaal leren kunnen komen.

Onze groepen

Groep 7/8

Met ingang van het nieuwe schooljaar staat meester Eric voor groep 7 en 8. Met groot enthousiasme geeft hij les aan de oudste kinderen op school. Samen met de kinderen gaat hij (met ondersteuning van juf Tamara) via moderne methoden en duidelijke afspraken op weg naar het Voortgezet Onderwijs. En daar komt het nodige bij kijken. Beide leerkrachten weten precies wat er nodig is om de stap naar het Voortgezet Onderwijs te maken. Hierbij kijken ze niet alleen naar de cognitieve ontwikkeling van de kinderen; ze besteden ook veel aandacht aan de sociaal emotionele en de mentale aspecten. Door hun empathie voelen de kinderen zich veilig om hetgeen hen bezighoudt met de leerkrachten te delen.