058 2562353
MR

MR

MR

De medezeggenschapsraad(MR) praat mee over alles wat met de school te maken heeft. Ouders en personeel kunnen via de medezeggenschapsraad invloed uitoefenen op het beleid van de school. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad.
Een lid van de MR heeft zitting voor een periode van drie jaar. Na deze zittingsperiode treedt hij/zij automatisch af en kan zich opnieuw verkiesbaar stellen. De maximale zittingsperiode van een MR-lid is 6 jaar.

De MR komt ongeveer 6 keer per jaar in een openbare vergadering bijeen. In bijzondere gevallen kan er ook een besloten gedeelte belegd worden. Tijdens de vergadering wordt de MR geïnformeerd door de schoolleiding (hij/zij is geen lid van de MR).
Vanuit verschillende scholen zijn er MR-leden vertegenwoordigd in de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) van OPO Furore.