Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Meike de Beij

Leerkracht groep 7-8
Meike de Beij en Greetje Klaren 

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans
 

Schoolgidsen en Kalender

De schoolgids is tot stand gekomen in overleg tussen ouders en personeel. De medezeggenschapsraad van De Opstap heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Na vaststelling door het CvB van Holding Adenium waar OPO Furore en De Opstap deel van uitmaken wordt de schoolgids jaarlijks digitaal verspreid onder de ouders/verzorgers van alle leerlingen. 


Klik op de onderstaande links voor de:

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Meike de Beij

Leerkracht groep 7-8
Meike de Beij en Greetje Klaren 

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans
 

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Meike de Beij

Leerkracht groep 7-8
Meike de Beij en Greetje Klaren 

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans
 

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.