Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Pascalle Spiekerman

Leerkracht groep 7-8
Greetje Klaren

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans

 

School

De schoolgids
Scholen verschillen steeds meer, in de manier van werken, in sfeer en wat kinderen leren. Scholen hebben verschillende kwaliteiten. De schoolgids geeft aan waar Openbare Basisschool De Opstap voor staat, zodat ouders weten waar ze de school op kunnen aanspreken.

De gids geeft informatie aan ouders:
Deze gids is een handreiking aan ouders voor het bepalen van een verantwoorde schoolkeuze. In onze schoolgids staat wat u van onze school kunt verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. We vertellen iets over de opzet van ons onderwijs en de zorg voor kinderen.

Wat staat er in deze schoolgids?
-          Algemene zaken
-          Uitgangspunten van de school
-          Organisatie van het onderwijs
-          Zorg voor kinderen
-          Wat van ouders wordt verwacht
-          Wat ouders van de school kunnen verwachten
 
De gids is tot stand gekomen in overleg tussen ouders en personeel. De medezeggenschapsraad van De Opstap heeft ingestemd met de inhoud van deze schoolgids. Na vaststelling door de Bestuurscommissie Openbaar Basisonderwijs Tytsjerksteradiel wordt deze gids jaarlijks uitgereikt aan ouders/verzorgers van nieuwe leerlingen. De ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen kunnen de laatste versie van de schoolgids op internet vinden.


 

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Pascalle Spiekerman

Leerkracht groep 7-8
Greetje Klaren

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans

 

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.

Personeel

Leerkracht groep 1-2
Efie v/d Meer

Leerkracht groep 3-4
Gesiena Hooghiemster

Leerkrachten groep 5-6
Tamara Bosma en Pascalle Spiekerman

Leerkracht groep 7-8
Greetje Klaren

Directeur 
Kees Flikkema

Intern begeleider
Hiske Hartmans

 

 

Schooltijden

Op De Opstap werken wij
met het continurooster.

Dat betekent dat alle groepen
elke dag van 08:30 tot 14:00
uur naar school gaan.