058 2562353
Leerlingenraad

Leerlingenraad

Leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

De leerlingen hebben een eigen stem binnen de schoolorganisatie, zodat ze weten dat ze meetellen. Kinderen in deze leerlingenraad maken spelenderwijs kennis met democratische beginselen. Ook worden ze betrokken bij verantwoordelijkheden voor schoolse zaken zoals het aanschaffen van buitenspelmateriaal en acties bedenken voor het aanschaffen van o.a. spelmateriaal. De kinderen krijgen een beter inzicht in de schoolorganisatie en doen mondeling verslag van de leerlingenraadvergaderingen in de groepen. Het meedenken over klassen- en pleinregels is een onderdeel van de taken van de leerlingenraad. Op deze wijze bevorderen wij actief burgerschap. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een leerling en de notulen worden tevens gemaakt door een leerling (beide per toerbeurt). De directeur heeft namens het team zitting in deze leerlingenraad.