058 2562353
Missie

Missie

Missie

Ontwikkeling voor iedereen.

OBS De Opstap levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de leerlingen tot volwaardige leden van de maatschappij. Dat vraagt om professionele leerkrachten in een professionele organisatie. De drie psychologische basisbehoeften van ieder mens zijn: de behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Hierin verschilt een kind niet van volwassenen zoals leerkrachten en ouders. Om aan de basisbehoeften van elk kind te kunnen voldoen besteden de leerkrachten veel aandacht aan groepsvorming en individuele vorming. De school probeert dit te realiseren vanuit de volgende didactische uitgangspunten:

- Kennis van de wereld door middel van thematisch onderwijs
- We proberen alle kinderen alle doelen te laten behalen
- We werken vanuit het effectieve directe instructiemodel waarbij de 10 principes van Rosenshine worden ingezet

Klik hier voor een artikel over de 10 principes van Rosenshine.