058 2562353
Speerpunten

Speerpunten


WIJ VOLGEN KRITISCH DE NIEUWE ONTWIKKELINGEN BINNEN HET ONDERWIJS.

Voor alle onderwerpen waar wij aan werken maken wij een kwaliteitskaart. Een kwaliteitskaart is een middel om de werkwijze en afspraken van ons onderwijs te borgen. Per domein wordt stapsgewijs aangegeven hoe wij werken. Leerkrachten ontwikkelen deze kwaliteitskaarten en zijn derhalve ook eigenaar van deze kwaliteitskaarten.

Het komende schooljaar werken wij aan.....

Drie van de vier scholen zijn dit jaar gestart met een nieuwe rekenmethode WIG-5, één van de scholen heeft hier al een jaar mee gewerkt. Door het volgen van een gezamenlijke studiedag onder leiding van een rekenspecialist kunnen we deze methode implementeren en elkaar hierbij ondersteunen. Wij zetten deze methode in, zodat een maximaal aantal kinderen voldoen aan de referentieniveaus. Collegiale consultatie wordt hierbij actief ingezet, om elkaar feedback te geven en van elkaar te leren.

Voor de scholen van Fierkracht gaan wij gezamenlijk beleid maken ten aanzien van meer- en hoogbegaafdheid wat binnen alle vier scholen wordt aangeboden. Dit betreft zowel de signalering, het aanbod, de organisatie van het onderwijs als de rol van ouders/ verzorgers. Er zal ook gekeken worden naar kinderen die minder cognitief zijn ingesteld en op praktisch gebied meer-/hoogbegaafd zijn.