058 2562353
Visie

Visie

Visie

Het Openbaar Basisonderwijs van OPO Furore staat voor doelbewuste ontplooiing van kinderen door hen toekomstgericht, stimulerend onderwijs aan te bieden door professionele leerkrachten in een goed bereikbare, plezierige en uitdagende leeromgeving. De Opstap wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die bij de school betrokken is; een plek waar iedereen graag komt. De school wil een bijdrage leveren aan een brede ontwikkeling van uw kind(eren). De Opstap staat als school midden in de samenleving. We staan open voor de wereld om ons heen, ouders, leerlingen en elkaar. Door middel van thematisch onderwijs stimuleren we het leren in samenhang en vergroten we de kennis van de wereld bij de kinderen, wat de woordenschat van de kinderen weer vergroot. De school heeft als ambitie om alle kinderen alle doelen te laten behalen. Dit is natuurlijk een ambitieus doel en we zijn ons er van bewust dat dat niet in alle gevallen kan slagen. Maar de ambitie blijft! Om de doelen voor de kinderen te bereiken werken we via het bewezen Effectieve Directe Instructiemodel.