Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Visie

Uitgangspunten van De Opstap
De Visie van de school:
De Opstap wil een ontmoetingsplaats zijn voor iedereen die bij de school betrokken is; een plek waar iedereen graag komt. De school wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling -in de breedste zin van het woord- van uw kind(eren)

Onze kerncompetenties:
1 O.b.s. De Opstap staat als school in de samenleving. We staan open voor de wereld om ons heen, ouders, leerlingen en elkaar.

2 Doormiddel van thematisch onderwijs stimuleren we het leren in samenhang.

3 We werken doelbewust aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.
- Feesten en vieringen maken deel uit van ons onderwijs
- We volgen leerlingen in hun prestaties
- Onze school bevordert hulp binnen- en buiten de klas voor leerlingen die dat nodig hebben.

Normen en waarden:
Op "De Opstap" wordt actief aandacht besteed aan normen en waarden. De systematiek van de sociale weerbaarheidsmethode 'Ik en jij' vormt daarbij het uitgangspunt. Het team wil de kinderen leren kritisch te zijn ten aanzien van de normen en waarden die deel uitmaken van onze maatschappij. Dit betekent dat de kinderen leren vragen te stellen en dat ze leren onderwerpen die ze bezighouden uit diverse invalshoeken te bekijken. We bereiden de kinderen voor op de verscheidenheid in onze samenleving. Dit komt onder andere tot uiting in de dagelijkse omgang tussen leerlingen onderling en in de interactie met leerkrachten. Naast de vanzelfsprekende zaken als het bieden van een veilige omgeving waar het kind goed kan functioneren, heeft de Opstap gelijkwaardigheid, respect voor andersdenkenden, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel staan.We besteden wekelijks aandacht aan ' ik en jij'  in alle groepen doormiddel van het bespreken van de gevoelskaarten. In de groepen 5 en 6 wordt standaard en lessenserie gegeven. Deze gaan onder andere over de 5G's: Gevoel, Gedachte, etc.

We leren de kinderen in dagelijkse situaties (waaronder het oplossen van conflicten) gebruik te maken van de drie petten:
De gele pet = Ik reageer heel terughoudend
De rode pet = Ik reageer heel impulsief en primair
De blauwe pet = Ik kan bedachtzaam en beredeneerd reageren

 

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Thematisch onderwijs

Op De Opstap wordt de lesstof in projectvorm aangeboden. Dit houdt in dat er met thema's gewerkt wordt. De vakken aardrijkskunde, biologie, natuuronderwijs, geschiedenis en verkeer worden thematisch aangeboden. Zo worden zowel samen- als zelfstandig werken gestimuleerd. Binnen de thema's is er ook veel aandacht voor de expressievakken (handvaardigheid, muziek, dans, drama). Driemaal per jaar werken alle kinderen gezamenlijk aan hetzelfde project. Een dergelijk project wordt vaak feestelijk afgesloten samen met de ouders.

 

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Thematisch onderwijs

Op De Opstap wordt de lesstof in projectvorm aangeboden. Dit houdt in dat er met thema's gewerkt wordt. De vakken aardrijkskunde, biologie, natuuronderwijs, geschiedenis en verkeer worden thematisch aangeboden. Zo worden zowel samen- als zelfstandig werken gestimuleerd. Binnen de thema's is er ook veel aandacht voor de expressievakken (handvaardigheid, muziek, dans, drama). Driemaal per jaar werken alle kinderen gezamenlijk aan hetzelfde project. Een dergelijk project wordt vaak feestelijk afgesloten samen met de ouders.

 

Thematisch onderwijs

Op De Opstap wordt de lesstof in projectvorm aangeboden. Dit houdt in dat er met thema's gewerkt wordt. De vakken aardrijkskunde, biologie, natuuronderwijs, geschiedenis en verkeer worden thematisch aangeboden. Zo worden zowel samen- als zelfstandig werken gestimuleerd. Binnen de thema's is er ook veel aandacht voor de expressievakken (handvaardigheid, muziek, dans, drama). Driemaal per jaar werken alle kinderen gezamenlijk aan hetzelfde project. Een dergelijk project wordt vaak feestelijk afgesloten samen met de ouders.