058 2562353
OV

OV

OV

Ouders die in de OV zitten werken samen met de school aan allerlei activiteiten. Hierbij valt te denken aan de voorbereiding en (mede)uitvoering van allerlei feesten zoals o.a. Sinterklaas, de kerstviering, de schoolreizen, schaatswedstrijden, sportactiviteiten en niet te vergeten de jaarlijkse feestavond aan het einde van het schooljaar.
De Ouderraad vergadert regelmatig. De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in oktober/november georganiseerd. Op deze avond brengt de oudervereniging verslag uit van haar activiteiten. Tevens vindt dan de verkiezing en benoeming van de bestuursleden plaats.
Het doel van de vereniging is om alle ouders te betrekken bij alle activiteiten die op De Opstap worden georganiseerd. De OV is verder zeer ondersteunend aan het team op het gebied van de activiteiten die er op school worden georganiseerd. De leden van de vereniging worden geïnformeerd over alle zaken die de vereniging betreffen, o.a. door publicatie in de OpStapel, de nieuwsbrief van de school. Het lidmaatschap van de oudervereniging staat open voor alle ouders die kinderen op De Opstap hebben. In principe zijn alle ouders lid, tenzij men schriftelijk of mondeling aan het bestuur kenbaar maakt dat men geen lid wenst te zijn.