AGENDA

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

Oudervereniging

Het doel van de vereniging is de belangen van de ouders en de kinderen van De Opstap te behartigen en ouders de gelegenheid te geven om betrokken te zijn bij de gang van zaken op De Opstap. De leden van de vereniging worden geïnformeerd over alle zaken die de vereniging betreffen, o.a. door publicatie in de schoolkrant. Het lidmaatschap van de Oudervereniging staat open voor alle ouders die kinderen op De Opstap hebben.

In principe zijn alle ouders lid, tenzij men schriftelijk of mondeling aan het bestuur kenbaar maakt dat men geen lid wenst te zijn of te worden. Aan het lidmaatschap zijn geen financiële verplichtingen verbonden, maar wel wordt er jaarlijks een vrijwillige ouderbijdrage gevraagd. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en bedraagt voor het schooljaar 2016-2017 € 15,- per kind. De ouderbijdrage wordt geïnd aan het begin van het nieuwe kalenderjaar waarbij wordt uitgegaan van de leerlingenlijst per 1 januari.

Het bestuur van de oudervereniging bestaat uit:
Natasja Krook, voorzitter
Esther Zeinstra, secretaris
Arnold Hogerhuis, penningmeester
Romke van de Polder, lid
Berber Vrolijk, lid
 

 

AGENDA

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl

 

 

AGENDA

Contactgegevens

OBS De Opstap
Heemstrasingel 45
9062 GE Oentsjerk

T. 058 2562353
E. opstap@opo-furore.nl